Site Kullanım Koşulları

İleride sözkonusu şartları okumamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizle ilgili USAŞ’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin  Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecek  yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, sunucularına yüklenip yayınlanması suretiyle her türlü içeriğin kullanımı halinde  edinilen bilgi ve yorumlar dahil USAŞ’ın  hukuki, cezai  sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.
USAŞ , işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.
USAŞ  web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi  ve değer  genel kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Işıklar Yatırım   tarafından garanti edilmemektedir.
USAŞ’ın  web sitesinde yer alan finansal  bilgi, değerlendirme, yorum ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi  zararlardan  USAŞ’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
Finansalda sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi ve diğer materyal içeriğin  yalnızca bilgi amaçlıdır.
Kullanıcıların, sitede  de yer alan herhangi bir İçerik, bilgi, şekil, değer ve yoruma dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı USAŞ hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Yayınlanan İçerik'in kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı USAŞ hiç bir şekilde sorumlu değildir.

USAŞ’ın  web sitesi'ne girmekle , yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz   ve  kabul ettiğiniz esas alınmakta olup,  bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve USAŞ’ın ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak İstanbul Mahkemeleri  yetkisine sunulacağı USAŞ tarafından beyan ve  Web Sitesi'ne giren kişi(ler)  tarafından kabul ve taahhüt edilir.